Rekrutacja-on-line

Aktualności

26 lutego 2017 r. (niedziela) Uczelnia będzie nieczynna.

Informujemy, iż w dniu 26 lutego 2017 r. (niedziela) Uczelnia będzie nieczynna.

Ubezpieczenie NNW Studentów

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych

Studia podyplomowe WSIZ & IBM

Nowe kierunki studiów podyplomowych

IBM Bluemix - wykład dla studentów WSiZ Copernicus - 8 Październik 2016

Czy budowanie innowacyjnych aplikacji mobilnych i web'owych musi być trudne? Zdecydowanie nie, a platforma IBM Bluemix jest tego najlepszym przykładem.

Praktyki studenckie !

Oferta praktyk dla studentów kierunku FIZJOTERAPIA

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Akademia sieciowa Cisco

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

kontakt do kierownika studiów podyplomowych:

bmajorowski@wsiz.wroc.pl
+48 603 85 24 66

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

  • odpis dyplomu
  • kwestionariusz osobowy pobierz
  • 2 zdjęcia
  • dowód wniesienia opłaty raty czesnego
  • kserokopia dowodu osobistego

Czesne: 3200 zł (płatne w 4  ratach-  800 zł za semestr)

  • Całkowita liczba godzin: 180
  • Liczba modułów 4
  • Liczba semestrów:2

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidna podstawa przyszłej kariery zawodowej.

Wymagania: z założenia osoby przystępujące do programu powinny mieć podstawową wiedze matematyczno-fizyczna. Wskazana jest także umiejętność obsługi komputerów. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych.

Kursy Akademii CISCO Exploration są podzielone na cztery semestry a program każdego z nich wygląda następująco:

Semestr I - Podstawy sieci komputerowych
Moduł 01 - Świat oparty o sieć
Moduł 02 - Komunikacja poprzez sieć
Moduł 03 - Protokoły i funkcje warstwy aplikacji
Moduł 04 - Warstwa transportowa modelu OSI
Moduł 05 - Warstwa sieci modelu OSI
Moduł 06 - Adresacja sieciowa - IPv4
Moduł 07 - Warstwa łącza danych
Moduł 08 - Warstwa fizyczna
Moduł 09 - Ethernet
Moduł 10 - Planowanie i okablowanie sieci
Moduł 11 - Konfiguracja i testowanie sieci
Semestr II - Protokoły i koncepcje routingu
Moduł 01 - Wstęp do routingu i przesyłania pakietów
Moduł 02 - Routing statyczny
Moduł 03 - Wprowadzenie do protokołów routingu dynamicznego
Moduł 04 - Protokoły wektora odległości
Moduł 05 - RIPv1
Moduł 06 - VLSM iCIDR
Moduł 07 - RIPv2
Moduł 08 - Tablica routingu
Moduł 09 - EIGRP
Moduł 10 - Protokoły stanu łącza
Moduł 11 - OSPF
Semestr III - Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe
Moduł 01 - Projektowanie sieci LAN
Moduł 02 - Podstawy przełączników i ich konfiguracja
Moduł 03 - VLANs
Moduł 04 - VTP
Moduł 05 - STP
Moduł 06 - Routing między sieciami VLAN
Moduł 07 - Podstawy sieci bezprzewodowych wraz z konfiguracją
Semestr IV - Sieci WAN - zasady dostępu
Moduł 01 - Wprowadzenie do sieci WANs
Moduł 02 - PPP
Moduł 03 - Frame Relay
Moduł 04 - Bezpieczeństwo sieci
Moduł 05 - ACLs
Moduł 06 - Usługi pracy zdalnej
Moduł 07 - Usługi adresowania IP
Moduł 08 - Rozwiązywanie problemów z siecią

Więcej informacji znajdziesz tutaj.