Rekrutacja-on-line

Aktualności

Ubezpieczenie NNW Studentów

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych

Studia podyplomowe WSIZ & IBM

Nowe kierunki studiów podyplomowych

IBM Bluemix - wykład dla studentów WSiZ Copernicus - 8 Październik 2016

Czy budowanie innowacyjnych aplikacji mobilnych i web'owych musi być trudne? Zdecydowanie nie, a platforma IBM Bluemix jest tego najlepszym przykładem.

Praktyki studenckie !

Oferta praktyk dla studentów kierunku FIZJOTERAPIA

Uwaga Studenci!

W dniach od 30.04.2016 - 03.05.2016 oraz w dniu 26.05.2016 uczelnia będzie zamknięta.

Uwaga Studenci

Informujemy, że w miesiącach kwiecień, maj Dziekanat będzie nieczynny w niedziele.

Uwaga Studenci!

Dnia 25 marca 2016 roku Dziekanat będzie nieczynny.

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Skład komisji

Skład komisji egzaminu dyplomowego

Na podstawie „Regulaminu Studiów” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana w skład, której wchodzą:

1. Przewodniczący komisji.

2. Promotor.

3. Członek komisji.

1)     przewodniczącym komisji może być: profesor, doktor habilitowany lub osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora,

2)     członkiem komisji może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora,

3)     promotora, który nie może wziąć udziału w egzaminie, może zastąpić recenzent lub osoba wyznaczona przez Dziekana,

4)     przewodniczącym komisji nie może być promotor pracy dyplomowej,

5)     termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekan.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z prezentacji pracy dyplomowej oraz sprawdzenia wiedzy studenta w zakresie podanym w programie nauczania.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU

Informatyki, Administracji i Fizjoterapii

dr inż. prof. WSIZ Franciszek Milewicz